orman ili ormar

Kako se piše orman ili ormar?

Pravilo je upotrebiti bilo koju reč. Ako napišete orman ili ormar niste pogrešili.

Reč je o dubletu. Možete upotrebiti bilo koji oblik.

Primeri rečenica:

Moj školski ormar je uvek prazan.

Goran je napravio veliki orman od punog drveta.

Da li ti je stigao ormar iz Madjarske?