Oznaka: najači

najjači ili najači

Kako se piše najjači ili najači?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše najjači. Kod oblika superlativa prideva i priloga koji počinju glasom j nema uprošćavanja suglasničkih grupa, npr: najjasniji, najjužniji, najjednostavniji itd. Primeri u rečenicama:On je najjači borac u timu.Uh, to je najjača pesma! Da li su oni najjača firma u okrugu?