Oznaka: nagrizen

nagrizen ili nagrižen

Kako se piše nagrizen ili nagrižen?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nagrizen.U pitanju je trpni glagolski pridev, koji služi za građenje pasiva. Glagoli na -ći i na -sti grade trpni glagolski pridev tako što se na infinitivnu ili prezentsku osnovu doda nastavak -en.Ovde se često javljaju greške poput dovežen umesto dovezen, izgrižen umesto izgrizen, uvežen […]