Oznaka: naglas

naglas ili na glas

Kako se piše naglas ili na glas?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naglas u značenju glasno.Međutim, dozvoljeno je i pisanje odvojeno u značenju izaći na (loš) glas.Primeri u rečenicama:Pročitaj pesmu naglas!Da li si to izgovorila naglas?