Oznaka: nadčovek

natčovek ili nadčovek

Kako se piše natčovek ili nadčovek?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natčovek. U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas č bezvučan, a d zvučan (nad- + -čovek), mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas d preći u svoj parnjak t. Takvi su i […]