Oznaka: na prečac

naprečac ili na prečac

Kako se piše naprečac ili na prečac? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naprečac, prilog u značenju odjednom, iznenada, na brzinu. Primeri u rečenicama: Uhvatio me je naprečac. Jesi li to odlučio naprečac? Nemoj odlučivati naprečac!