Oznaka: na pismeno

napismeno ili na pismeno

Kako se piše napismeno ili na pismeno?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše napismeno u funkciji priloga. Značenje priloga je pismenim putem, napisano i uvek se piše spojeno. Primeri u rečenicama:Dostavite mi to napismeno!Da li ste uradili lekciju napismeno?Na tom papiru je bilo sve napismeno.