Oznaka: materije

apsorpcija

Šta je apsorpcija? Šta znači apsorpcija?Apsorpcija od latinskog absorptio najviše se koristi u fizici i hemiji i predstavlja upijanje usisavanje čestica – supstanci ili materija celokupnom masom neke druge materije!