Oznaka: latinski izvor

Abalijenacija

Šta znači abalijenacija?   Abalijenacija je pravni termin koji potiče iz latinskog jezika “abalienatio” i označava otuđivanje, odstranjivanje ili odstranjenje. U pravnom kontekstu, ovo se najčešće odnosi na proces prenosa prava ili vlasništva sa jedne osobe na drugu. Slogovi: a ba li je na ci ja   Malo zanimljivosti: Abalijenacija se često koristi u pravnom […]