Oznaka: koji

koji ili koi

Kako se piše koji ili koi?Pravilno se piše koji.Ova reč spada u grupu upitnih zamenica u srpskom jeziku i jedini pravilan oblik jeste koji.Zamenice spadaju u promenljivu grupu reči, pored imenica, prideva, glagola i brojeva.Primeri u rečenici:Koji proizvođač sireva je najpoznatiji u Francuskoj?Koji god put da izaberete, videćete nestvarne pejzaže usput.