Oznaka: koji

koji ili koi

Kako se piše koji ili koi? Pravilno se piše koji. Ova reč spada u grupu upitnih zamenica u srpskom jeziku i jedini pravilan oblik jeste koji. Zamenice spadaju u promenljivu grupu reči, pored imenica, prideva, glagola i brojeva. Primeri u rečenici: Koji proizvođač sireva je najpoznatiji u Francuskoj? Koji god put da izaberete, videćete nestvarne […]