Oznaka: jednočlani

Brojevi

Brojevi 2.350,00Zarez je znak koji odvaja decimalni deo od celog, tačka se može koristiti za odvajanje hiljada.Glavni brojevi mogu biti:osnovni (dva, pet, sedam, petnaest, devetnaest, trideset…)zbirni (dvoje, troje, petoro, jedanaestoro, dvadesetoro…)brojne imenice na -ica (dvojica, trojica, šestorica, trinaestorica…Brojeve koristimo da označimo količinu nečega. Sastav brojeva:jednočlani (dva , troje, sedmorica, treci, devetsto…)višečlani ( dvadeset tri, dvesta trideset petoro, četrdeset osmorica, pedeset […]