Oznaka: ime slavica

Slavičin ili Slavicin

Kako se piše Slavičin ili Slavicin? Prisvojni pridev nastao od vlastitog imena Slavica glasi Slavičin. Ono što bi nas moglo zbuniti je  glasovna promenu koja se vrši u ovoj reči, a to je palatalizacija. Isto tako ponašaće se i prisvojni pridevi nastali od vlastitih imena kao što su: Dušica, Milica, Ljubica… Primeri u rečenici: Slavičina […]