Oznaka: ili ti

ili ti ili iliti

Kako se piše ili ti ili iliti? Piše se iliti, na primer: Reči koje se isto pišu, a drugačije znače iliti homonimi. Dozvoljeno je odvojeno pisanje u drugačijem kontekstu, koji podrazumeva spoj veznika ili i lične zamenice ti, na primer: Profesor mi reče: „Uradićeš ili ti ili on“.