Oznaka: iguman

Abat

Šta znači abat? Abat (italijanski: abate) označava opata, igumana, ili starešinu manastira. Slogovi: a bat Malo zanimljivosti: U hrišćanstvu, abat je duhovni vođa i upravitelj manastira. Napisano unazad, reč glasi taba. Broj slova: Reč abat ima 4 slova. Samoglasnici: Sadrži 2 samoglasnika (50%), tipično za kratke reči. Primer u rečenici: Novoizabrani abat je preuzeo dužnosti […]