Abat

Šta znači abat?

Abat (italijanski: abate) označava opata, igumana, ili starešinu manastira.

Slogovi:

abat

Malo zanimljivosti:

  • U hrišćanstvu, abat je duhovni vođa i upravitelj manastira.
  • Napisano unazad, reč glasi taba.
  • Broj slova: Reč abat ima 4 slova.
  • Samoglasnici: Sadrži 2 samoglasnika (50%), tipično za kratke reči.

Primer u rečenici:

Novoizabrani abat je preuzeo dužnosti u manastiru svetog Marka.

Poreklo reči:

Reč abat potiče iz italijanskog jezika, a koristi se za označavanje duhovnog vođe u manastiru.