Oznaka: identičan

identičan ili indentičan

Kako se piše identičan ili indentičan?Pravilno je identičan.U ovoj reči nema nikakve fonetske ili morfološke osobine, već je jednostavno reč stranog porekla i treba je prihvatiti takvu, a ne dodavati glas n!Na primer: Rodila je identične blizance.