Oznaka: i kuda

ikuda ili i kuda

Kako se piše ikuda ili i kuda?Piše se ikudau funkciji priloga, na primer: Hoćete li ići ikuda ovog leta?  Dozvoljeno je odvojenopisanje u drugačijem kontekstu, koji podrazumeva spoj veznika i i zameničkog priloga kuda, na primer: I kuda sada treba da idem?