Oznaka: holograf

holograf ili hologram

Kako se piše holograf ili hologram?Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno, ali u različitim kontekstima.Holografija je reč grčkog porekla (holographía). HolografijaHolograf predstavlja dokument koji je osoba svojom rukom napisala.Hologram predstavlja snimak koji je dobijen uz pomoć holografije, pri čemu se dobija trodimenzionalna slika.Primeri u rečenicama:Čiji je ovo holograf?Zanima me da vidim taj […]

holograf ili hologram

Kako se piše holograf ili hologram? Pravilno je hologram. U Rečniku Matice srpske možemo naći da je hologram trodimenzionalna slika dobijena holografijom. Dakle, postupak snimanja je holografija, dok je njen produkt hologram, a ne holograf.