Oznaka: ho-ruk

ho-ruk ili o-ruk

Kako se piše ho-ruk ili o-ruk? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Ravnopravno se upotrebljavaju u srpskom jeziku. Ho-ruk predstavlja uzvik koji se koristi prilikom bodrenja pri nekom fizičkom radu. Primeri u rečenicama: Izdrži još malo! Ajmo! Ho-ruk! O-ruk! Idemo do pobede! Ho-ruk! Samo još ovo!

ho-ruk ili o-ruk

Kako se piše ho-ruk ili o-ruk ? Pravilno je i jedno i drugo.  Ovo je uzvik, koji se kao i većina uzvika piše sa crticom (ae-ae, kuku-lele, jao-jao). Pisanje glasa h je sistemsko, što znači da će se oblik bez ovog glasa češće čuti u narodnim dijalektima.   Na primer: Podigao je unuku i uzviknuo: “Ho-ruk/o-ruk!”