Oznaka: hajki

hajci ili hajki

Kako se piše hajci ili hajki? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Imenica hajka kada je u dativu i lokativu može glasiti hajci, pri čemu izvršena sibilarizacija (slovo k prelazi u slovo c ispred slova i). Padež jednina množina Nominativ hajka hajke Genitiv hajke hajki Dativ hajci / hajki hajkama Akuzativ hajku […]

hajci ili hajki

Kako se piše hajci ili hajki? Pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo.   Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti –ci (hajci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti –ki (hajki).  Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije koja se danas […]