Oznaka: gubitci

gubici ili gubitci

Kako se piše gubici ili gubitci?Prema srpskom pravopisu pravilno je gubici.Imenica gubitak kada se menja po padežima gubi glas t kada se nalazi ispred glasa c (gubljenje suglasnika radi lakšeg izovora).PadežjedninamnožinaNominativgubitakgubiciGenitivgubitkagubitakaDativgubitkugubicimaAkuzativgubitakgubitkeLokativgubitkugubicimaVokativgubitakgubiciInstrumentalgubitkomgubicimaPrimeri u rečenicama:Događaju se gubici!Moramo voditi računa kako se ovi gubici ne bi ponovili.Da li su to značajni gubici?Gubitaka će uvek biti, ali moramo se […]