Oznaka: grižen

grizen ili grižen

Kako se piše grizen ili grižen? Prema srpskom pravopisu pravilno je grizen. Glagol glasi gristi. Pridev se gradi tako što se na osnovu griz- dodaje nastavak –en (a ne -jen). Primeri u rečenicama: Ova cucla je grizena. Da li je ovaj papir grizen ili mi se čini? Ah, opet je ovo sve grizeno!