Oznaka: gravira

gravira ili gravura

Kako se piše gravira ili gravura? Prema srpskom pravopisu oba oblika ove reči su pravilna. Reč je francuskog porekla (gravure). Značenje ove reči jeste urezivanje. Primeri u rečenicama: Da li si ovo gravirao? Ona gravira srebro po povoljnoj ceni. Hej, pa možeš da dizajniraš laserske gravure na nakitu!