Oznaka: glumičin

glumičin ili glumicin

Kako se piše glumičin ili glumicin? U srpskom jeziku pravilno se piše glumičin. Svuda gde se zajednička imenica završava na –ca (glumica), potrebno je u prisvojnim pridevima koji su od nje izvedeni da slovo c pređe u č kada se nalazi ispred vokala i ili e (glumica). Ova promena se naziva palatalizacija. Primeri u rečenicama: […]