Oznaka: glumičin

glumičin ili glumicin

Kako se piše glumičin ili glumicin?U srpskom jeziku pravilno se piše glumičin.Svuda gde se zajednička imenica završava na –ca (glumica), potrebno je u prisvojnim pridevima koji su od nje izvedeni da slovo c pređe u č kada se nalazi ispred vokala i ili e (glumica). Ova promena se naziva palatalizacija.Primeri u rečenicama:Da li si pročitala […]