Oznaka: glasovne alternacije

hlepčić ili hlebčić

Kako se piše hlepčić ili hlebčić? Pravilno je hlepčić.  U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas č bezvučan, a b zvučan, mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas b preći u svoj parnjak p. Takvi su i primeri: srpski, vrapčić, udžbenik itd.   Ovakvo […]