Oznaka: filtar

filtar ili filter

Kako se piše filtar ili filter? Prema srpskom pravopisu ispravno je i jedno i drugo. Reč je latinskog porekla (filtrum). Značenje reči jeste cediljka, sprava kojom se tečnost čisti od čvrstih delova. Primeri u rečenicama: Potrebno je koristiti filter za prečišćavanje vode. Da li se koriste peščani filteri? Koje filtere koristite?