Oznaka: fanatik

agnostik ili gnostik

Kako se piše agnostik ili gnostik? Pravilno se piše i jedno i drugo. Obe reči imaju različito značenje. Agnostik od grčke reči a-gnosis – bez znanja. Agnostik  je onaj koji smatra da je nemoguće znati da li bog postoji. Gnostik od grčke reči gnosis – znanje. Gnostik je osoba koja se drži saznanja i znanja […]