Oznaka: bezžičan

bežičan ili bezžičan

Kako se piše bežičan ili bezžičan? Piše se bežičan. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na osnovu žičan dodat je preiks -bez.U nastaloj reči (bezžičan) izvršeno je jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, u kom je dentalno z, pod uticajem palatalnog ž, prešlo u palatalno ž. Dobijen je oblik bežžičan, i u njemu je došlo do […]