Oznaka: aspect

aspekat ili aspect

Kako se piše aspekat ili aspekt? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće je u upotrebi aspekt. Kada se u rečima stranog porekla nađu suglasničke grupe kt i nt, one se mogu razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali nije obavezno. Reč je latinskog porekla aspicio što znači pogled. Primeri u rečenicama: Kakvi su mi aspekti za ljubav […]