Oznaka: artikal

artikal ili artikl

Kako se piše artikal ili artikl?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo i ravnopravno se upotrebljavaju u srpskom jeziku. Umetnuto a između suglasničke kl grupe može primenjivati u rečima stranog porekla, ali nije obavezno.padežjedninamnožinanominativartik(a)lartikligenitivartiklaartikaladativartikluartiklimaakuzativartik(a)lartiklevokativartikleartiklilokativartikluartiklimainstrumentalartiklomartiklimaPrimeri u rečenicama:Da li bih mogla da pogledam taj artikal?Pročitavala sam Vaš artikal.Hej, kako je ovo dobar artikl!