Oznaka: arhanđel

arhanđel ili arhanđeo

Kako se piše arhanđel ili arhanđeo?U srpskom jeziku pravilno je i jedno i drugo.Nepravilno je govoriti aranđeo ili aranđel.Primeri u rečenicama:Arhanđel predstavlja natprirodno biće u teologiji.Da li znaš ime nekog arhanđela?Da li znaš razliku između arhanđela i anđela?