Oznaka: aoristni

aoristni ili aorisni

Kako se piše aoristni ili aorisni? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše aoristni. Kada pridev ima stranu osnovu, glas t se čuva. Ovo predstavlja slučaj kada se odstupa od gubljenja suglasnika ispred suglasničke grupe stn. Npr. kontrastni, azbestni. Pridev koji je izuzetak od ovog pravila je robustni, jer ovaj pridev može i da se piše i […]