Oznaka: akvarelistkinja

akvarelistkinja ili akvareliskinja

Kako se piše akvarelistkinja ili akvareliskinja? Pravilno se piše akvarelistkinja. Imenica je stranog porekla, tako da ne dolazi do pravila odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja. Primeri u rečenicama: Moja draga prijateljica je akvarelistkinja. Da li bi volela da upoznaš poznatu slikarku koja je akvarelistkinja? Vau, pa ti si prava akvarelistkinja !