Abasimento di preco

Šta znači abasimento di preco?

Abasimento di preco (italijanski: abassimento di prezzo) u trgovačkom kontekstu označava spuštanje ili obaranje cene.

Slogovi:

abasimentodipreco

Malo zanimljivosti:

  • Termin se često koristi u ekonomiji i finansijama.
  • Broj slova: Fraza abasimento di preco ima 20 slova.
  • Samoglasnici: Sadrži 9 samoglasnika (45%), što je nešto manje od polovine ukupnog broja slova.

Primer u rečenici:

Zbog pada potražnje, došlo je do abasimenta di preco na tržištu nekretnina.

Poreklo reči:

Fraza abasimento di preco potiče iz italijanskog jezika, gde se odnosi na koncept smanjenja cene.