Abataža

Šta znači abataža?

Abataža (francuski: abbattage) označava seču drva, klanje ili ubijanje stoke, a figurativno može značiti i oštar ukor.

Slogovi:

abataža

Malo zanimljivosti:

  • Abataža se koristi u različitim kontekstima, od šumarstva do stočarstva.
  • Napisano unazad, reč glasi ažataba.
  • Broj slova: Reč abataža ima 7 slova.
  • Samoglasnici: Sadrži 4 samoglasnika (57.1%), što je iznad proseka.

Primer u rečenici:

Za potrebe izgradnje, sprovedena je abataža u obližnjoj šumi.

Poreklo reči:

Reč abataža dolazi iz francuskog jezika, gde ima značenje seče ili klanja.