Oznaka: italijanski

Abasimento di preco

Šta znači abasimento di preco? Abasimento di preco (italijanski: abassimento di prezzo) u trgovačkom kontekstu označava spuštanje ili obaranje cene. Slogovi: a ba si men to di pre co Malo zanimljivosti: Termin se često koristi u ekonomiji i finansijama. Broj slova: Fraza abasimento di preco ima 20 slova. Samoglasnici: Sadrži 9 samoglasnika (45%), što je […]

Abasimento di mano

Šta znači abasimento di mano? Abasimento di mano (italijanski: abassimento di mano) u muzici se odnosi na spuštanje ruke pri udaranju takta, ili metanje jedne ruke pod drugu prilikom sviranja na klaviru. Slogovi: a ba si men to di ma no Malo zanimljivosti: Koristi se kao termin u muzičkoj izvedbi, posebno kod sviranja klavira. Broj […]

Abasimento di voče

Šta znači abasimento di voče? Abasimento di voče (italijanski: abassimento di voće) u muzici označava spuštanje glasa. Slogovi: a ba si men to di vo če Malo zanimljivosti: Termin se koristi u muzičkoj teoriji i praksi. Broj slova: Fraza abasimento di voče ima 18 slova. Samoglasnici: Sadrži 9 samoglasnika, što je 50% ukupnog broja slova. […]