kašičica ili kašikica

Kako se piše kašičica ili kašikica?

Ispravna su oba oblika. Međutim, imaju nešto različito značenje.
Oblik kašičica označava mali oblik kašike, malu kašiku. Dakle, deminutiv reči kašika.
Sa druge strane oblik kašikica bio bi hipokoristik reči kašika. Hipokoristike upotrebljavamo za neke reči od milja, milošte, nežnosti, naklonosti… Ovim rečima izražavamo tepanje.

Primeri:

Ovom sosu dodajte jednu kašičicu soli.
Hajde, pojedi još samo jednu kašikicu.
Imam samo još jednu kašičicu šećera.