Oznaka: povuci potegni

povuci-potegni ili povuci potegni

Kako se piše povuci-potegni ili povuci potegni? Prema srpskom pravopisu pravilno je povuci-potegni.Kada se nađu glagoli koji su u suprotstavljenim ili bliskim značenjima , onda se takvi oblici pišu sa crticom. Npr. imao-nemao, hoću-neću, povuci-potegni, rekla-kazala…Primeri u rečenicama:Tokom njegovog studiranja sve je išlo povuci-potegni, ali kraj je bio fantastičan!Čini mi se kao da sve to ide […]