Oznaka: pisajući

pišući ili pisajući

Kako se piše pišući ili pisajući? Prema srpskom pravopisu pravilno je pišući. Glagol u infinitivu prezenta glasi pisati. Glagolski prilog sadašnji se gradi tako što se na treće lice množine prezenta (pišu) doda nastavak –ći, te dobijamo pišući. Primeri u rečenicama: Pišući pesme, okolina je shvatila da je emotivna. Da li si zaradio nešto pišući […]