Oznaka: naovamo

naovamo ili na ovamo

Kako se piše naovamo ili na ovamo? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naovamo u funkciji priloga. Prilog naovamo znači na ovu stranu, u ovom pravcu ili do današnjeg vremena. Uvek se piše spojeno. Primeri u rečenicama: Hoće li profesor računati poene od januara naovamo? Kreni od stuba naovamo! Vetar je krenuo sa juga naovamo.