Oznaka: naovamo

naovamo ili na ovamo

Kako se piše naovamo ili na ovamo?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naovamo u funkciji priloga. Prilog naovamo znači na ovu stranu, u ovom pravcu ili do današnjeg vremena. Uvek se piše spojeno.Primeri u rečenicama:Hoće li profesor računati poene od januara naovamo?Kreni od stuba naovamo!Vetar je krenuo sa juga naovamo.