Oznaka: na oko

naoko ili na oko

Kako se piše naoko ili na oko?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naoko u funkciji priloga koji ima značenje naizgled, na prvi pogled. Međutim, može se pisati i odvojeno u drugačijem značenju, npr: Molim te, drži ga na oku! Predlog na služi za isticanje. Primeri u rečenicama:Naoko mu se učinilo da je lepa. Naoko mi […]