Oznaka: na svetu

na svetu ili u svetu

Kako se piše na svetu ili u svetu?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo. Na svetu se koristi kada se rečenica odnosi na nešto što se nalazi na planeti Zemlji. Reč svet je zajednička imenica i piše se malim početnim slovom. Primeri u rečenicama:To je najređa vrsta gorile na svetu.Da li igde […]