Oznaka: prehrambeni

prehrambeni ili prehranbeni

Kako se piše prehrambeni ili prehranbeni?Prema srpskom pravopisu pravilno je prehrambeni.U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po mestu nastanka.Kada se slovo n nađe ispred slova b ili p, onda slovo n prelazi u slovo m).Primeri u rečenicama:Ovo je zaista kvalitetan prehrambeni proizvod.Da li je ti se dopadaju ovi prehrambeni proizvodi?Koje prehrambene proizvode prodajete?

maskembal ili maskenbal

Kako se pravilno piše maskembal ili maskenbal?Pravilno se piše maskenbal.U nekim rečima u kojim se prvi deo složenice završava na n, a drugi deo počinje sa b ili p, dolazi do odstupanja od glasovne promene jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. Dakle, to n neće preći u svoj par m. Dodatni primeri: jedanput, stranputica itd.Obratiti pažnju […]