Oznaka: jedanput

maskembal ili maskenbal

Kako se pravilno piše maskembal ili maskenbal?Pravilno se piše maskenbal.U nekim rečima u kojim se prvi deo složenice završava na n, a drugi deo počinje sa b ili p, dolazi do odstupanja od glasovne promene jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. Dakle, to n neće preći u svoj par m. Dodatni primeri: jedanput, stranputica itd.Obratiti pažnju […]

jedanput ili jedamput

Kako se piše jedanput ili jedamput?Ispravno je samo jedanput!Polazeći od primera zelembać, stambeni, ljudi neretko koriste oblik jedamput. To je pogrešno! Kada u složenici jasno postoji svest o samostalnom značenju njenih oblika, promena n u m izostaje.Primeri:Jedanput me je prešao i nikad više!Pročitala sam tu lekciju jedanput.Da li ćeš jedanput otići  tamo?