Oznaka: jedanput

maskembal ili maskenbal

Kako se pravilno piše maskembal ili maskenbal? Pravilno se piše maskenbal. U nekim rečima u kojim se prvi deo složenice završava na n, a drugi deo počinje sa b ili p, dolazi do odstupanja od glasovne promene jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. Dakle, to n neće preći u svoj par m. Dodatni primeri: jedanput, stranputica […]

jedanput ili jedamput

Kako se piše jedanput ili jedamput? Ispravno je samo jedanput! Polazeći od primera zelembać, stambeni, lјudi neretko koriste oblik jedamput. To je pogrešno! Kada u složenici jasno postoji svest o samostalnom značenju njenih oblika, promena n u m izostaje. Primeri: Jedanput me je prešao i nikad više! Pročitala sam tu lekciju jedanput. Da li ćeš jedanput […]