Oznaka: hoću neću

hoću-neću ili hoću neću

Kako se piše hoću-neću ili hoću neću?Prema srpskom pravopisu pravilno je hoću-neću.Kada se nađu glagoli koji su u suprotstavljenim ili bliskim značenjima , onda se takvi oblici pišu sa crticom. Npr. povuci-potegni, imao-nemao, rekla-kazala…Hoću-neću predstavlja i naziv korovske biljke (Capsella bursa-pastoris).Primeri u rečenicama:Ne volim kad je sve tako hoću-neću.Povuci-potegni i iščupaše repu!Da li si uvek […]

hoću-neću ili hoću neću

Kako se piše hoću-neću ili hoću neću?Piše se hoću-neću. Sa crticom se uvek pišu udvajanja glagolskih oblika, bilo u bliskom ili suprotstavljenom značenju: rekla-kazala, povuci-potegni. Međutim, ako su u pitanju višečlane sastavnice, umesto crtice preba pisati crtu s belinama:hteo – ne hteo, drž – ne daj, idi mi – dođi mi.