Oznaka: bezpotreban

bespotreban ili bezpotreban?

Kako se piše bespotreban ili bezpotreban?Piše se bespotreban. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev potreban dodat je prefiks bez-. U nastaloj reči (bezpotreban) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj zvučno Z, pod uticajem bezvučnog P, prelazi u svoj bezvučni parnjak S. Primeri: Neću da nosim i ovaj drugi ranac, […]