Oznaka: bezpomoćan

bespomoćan ili bezpomoćan?

Kako se piše bespomoćan ili bezpomoćan? Piše se bespomoćan. Reč je nastala spajanjem reči bez + pomoćan. U nastaloj reči (bezpomoćan) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj je zvučno Z, pod uticajem bezvučnog P, prešlo u svoj bezvučni parnjak S. Primeri: Taj pas je bio tako mali i bespomoćan, da sam […]