auto-put ili autoput

Kako se piše auto-put ili autoput?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše auto-put.

Prefiks auto- kada označava automobilski se piše sa crticom. Npr. auto-limar, auto-mehaničar, auto-škola…

Od ovog pravila izuzimaju se složenice sa prefiksom auto- u kojima je drugi deo nesamostalan: autostrada, autodrom…

Ukoliko u reči prefiks auto- znači sopstven, tada se piše spojeno: autopilot, autosugestija, autobiografija, autoportret…

Primeri u rečenicama:

Ovaj auto-put je izgrađen prošle godine.

Da li si sada na auto-putu?

Pazi da ne promašiš skretanje za auto-put!