Oznaka: auto-put

auto-put ili autoput

Kako se piše auto-put ili autoput?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše auto-put.Prefiks auto- kada označava automobilski se piše sa crticom. Npr. auto-limar, auto-mehaničar, auto-škola…Od ovog pravila izuzimaju se složenice sa prefiksom auto- u kojima je drugi deo nesamostalan: autostrada, autodrom…Ukoliko u reči prefiks auto- znači sopstven, tada se piše spojeno: autopilot, autosugestija, autobiografija, autoportret…Primeri u rečenicama:Ovaj auto-put je izgrađen prošle […]