Oznaka: autoput

auto-put ili autoput

Kako se piše auto-put ili autoput? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše auto-put. Prefiks auto- kada označava automobilski se piše sa crticom. Npr. auto-limar, auto-mehaničar, auto-škola… Od ovog pravila izuzimaju se složenice sa prefiksom auto- u kojima je drugi deo nesamostalan: autostrada, autodrom… Ukoliko u reči prefiks auto- znači sopstven, tada se piše spojeno: autopilot, autosugestija, autobiografija, autoportret… Primeri u […]